Инфляц

Бодлогын хүү

Өнөөдөр нийт хүүхдийн 87 хувьд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж орно